Сьогодні:
26 січня 2021 р.

День Народження в наступному місяці:

Ковердюк Тетяна Степанівна

15 лютого

Щибор Віра Яківна

23 лютого


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА 2020 РІК

201

Погоджено

Заступник начальника управління

освіти, науки та молоді Волинської

обласної державної адміністрації

_________________О.О. Ткачук

_________________ 2020р.

Затверджую

Директор Маневицького

професійного ліцею

 

_________О.К. Піддубний

______________ 2020р.

Правила прийому

до Маневицького професійного ліцею

на 2020 рік

I. Загальна частина

1.1. До Маневицького професійного ліцею приймаються громадяни України.

1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.3. Прийом громадян до Маневицького професійного ліцею здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем: кваліфікований робітник.

1.4. Прийом громадян на первинну професійну підготовку в рамках державного/регіонального замовлення здійснюється за рахунок видатків обласного/місцевого бюджету та міжбюджетних трансфертів з державного бюджету.

1.5. Прийом громадян понад державне/регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

II. Приймальна комісія

2.1. Прийом до Маневицького професійного ліцею здійснює приймальна комісія, створена наказом директора № 126 від 18.11.2019 р.

2.2. Очолює приймальну комісію директор професійного ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії та порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до Маневицького професійного ліцею на 2020 календарний рік розроблені відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил Прийому до професійно-технічних навчальних закладів України (затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013р. № 499), затверджені директором професійного ліцею за погодженням з Управлінням освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації.

2.4. Приймальна комісія:

 • організовує прийом заяв та документів;
 • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;
 • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійного ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до Маневицького професійного ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і обумовлюють:

 • перелік професій згідно з отриманою ліцензією;
 • вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;
 • освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями;
 • форми та ступеневість навчання;

Планові обсяги прийому за державним/регіональним замовленням на 2020 рік.

№ з/п

Напрями підготовки

Прийом

1

Загальні для всіх галузей економіки

26

2

Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи

100

3

Торговельно-комерційна діяльність

25

Всього:

151

Форма навчання денна.

Перелік професій:

Код за державним класифікатором України

Назва професії

Вимоги до освітнього рівня вступників

Обсяг прийому

Термін навчання

Освітньо-кваліфікаційні рівні

Форма навчання

Специфічні вимоги

стать

вік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

7124


7122

столяр будівельний

муляр

базова середня освіта

25

3 роки (ІІ ступінь)

4 розряд


4 розряд

денна

ч.
ж.

відповідно до законодавства

2

7133

7141

штукатур

маляр

повна загальна середня освіта

25

1 рік (ІІ ступінь)

3 розряд

3 розряд

денна

ч.
ж.

відповідно до законодавства


3

7122

7133

7141

муляр

штукатур

маляр

базова середня освіта

25

3 роки (ІІ ступінь)

3 розряд

4 розряд

3 розряд

денна

ч.
ж.відповідно до законодавства

4

8332


7233


83228322


машиніст крана автомобільного

слюсар-ремонтник

водій автотранспортних засобів (кат. «В»)

водій автотранспортних засобів (кат. «С»)

повна загальна середня освіта

25

1,5 роки (ІІ ступінь)

4 розряд


3 розряд


кат. "В"кат. "С"


денна

ч.
ж.

не менше 18,5р.

відповідно до законодавства

старше 17 р. з віковими обмеженнями на право використання посвідчення водія з 18 р.

5

5220


5220

продавець продовольчих товарів

продавець непродовольчих товарів

повна загальна середня освіта

25

1 рік (ІІ ступінь)

3 розряд


3 розряд

денна

ч.
ж.

відповідно до законодавства

6

7233


8331


8322


8322


слюсар-ремонтник

тракторист

водій автотранспортних засобів

водій автотранспортних засобів (кат. «В» і «С»)

базова середня освіта

26

3 роки (ІІ ступінь)

2 розряд


2-4 розряд

кат. "В"
кат. "С"

денна

ч.

відповідно до законодавства

не менше 18р.


не менше 17 р. з віковими обмеженнями7

8331

тракторист

повна загальна середня освіта

25

8 міс.

2,3 розряд

денна, вечірня

ч.

не менше 18р.

8

8332

машиніст крана автомобільного

водій кат. "С" та слюсар 3 розряду

30

3 міс.

4 розряд

денна, вечірня

ч.
ж.

не менше 18,5 р.

9

6141

лісоруб (вальник лісу)

повна або базова середня освіта

30

6 міс.

2-4 розряд

денна, вечірня

ч.

не менше 18р.

1,5 міс.

5 розряд

1,5 міс.

6 розряд

10

5220


5220

продавець продовольчих товарів

продавець непродовольчих товарів

повна або базова середня освіта

30

10 міс.

3 розряд

денна, вечірня

ч.
ж.

відповідно до законодавства

3 розряд

11

7423

верстатник деревообробних верстатів

повна загальна середня освіта

30

4,3 міс.

1-2 розряд

денна, вечірня

ч.
ж.

відповідно до законодавства

8 міс.

1-3 розряд

3,5 міс.

4 розряд

12

7215

стропальник

повна загальна середня освіта

30

3 міс.

2-3 розряд

денна, вечірня

ч.

відповідно до законодавства

Обмеження з професій за медичними показаннями розповсюджуються на вступників лише згідно висновків медичного закладу, що вказані в медичній довідці за формою, установленою чинним законодавством.

При прийомі на навчання за професіями зарахування здійснюється за рейтинговим списком середнього балу атестата про повну загальну середню освіту або свідоцтва про базову загальну середню освіту.

Співбесіди з вступниками проводяться згідно графіка, що затверджується директором ліцею. Графік згідно додатку.

У разі однакового конкурсного балу зараховується той, у кого вищий бал з предметів: "Українська мова", "Алгебра", "Геометрія".

Оскарження результатів вступних випробувань подається особисто вступником тільки у письмовій формі у триденний термін після їх оголошення на ім'я голови приймальної комісії.

Порядок роботи приймальної комісії.

Понеділок

0830 – 1730

перерва з 1300 до 1400

Вівторок

Середа

Четвер

П`ятниця

Іногородні забезпечуються гуртожитком.

2.6. Прийом документів від вступників проводиться з 01.06.2020 року по 14.08.2020 року. У разі некомплектності груп термін прийому документів може бути продовжений до 21.08.2020 року.

III. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до професійного ліцею, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

 • документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним/регіональним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;
 • медичну довідку за формою 086/о;
 • 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • копію паспорта;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу в професійний ліцей (за наявності).

При поданні документів на професії “машиніст крана автомобільного”, “водій автотранспортних засобів (кат. В і С)”, “тракторист” вступники подають медичну довідку за формою 083/о.

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

IV. Умови прийому

4.1. Прийом до професійного ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

 • за рейтинговим списком вступників;
 • за результатами співбесіди;
 • за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту.

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

4.5. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • особи, які вступають до професійного ліцею за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до професійного ліцею за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії професійного ліцею.

5.5. Зарахування до професійного ліцею здійснюється наказом директора після обов’язкового професійного медичного огляду вступників у медичних закладах.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до професійного ліцею може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і вступником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до професійного ліцею на навчання за рахунок видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного/регіонального замовлення.

VI. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з професійного ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного/регіонального замовлення на прийом з окремих професій ліцей може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до професійного ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням правил прийому до професійного ліцею здійснюється Управлінням освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації та Міністерством освіти і науки України.


www.mon.gov.ua
nmc-pto.volyn.ua

www.profterminal.volyn.ua

www.useti.org.ua

testportal.gov.ua

kno.rada.gov.ua

www.vstup.infoЯндекс.Метрика