Сьогодні:
23 січня 2022 р.

День Народження в наступному місяці:

Ковердюк Тетяна Степанівна

15 лютого

Щибор Віра Яківна

23 лютого


Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
Професія "Продавець непродовольчих товарів" 3 розряду

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу

 1. Професія: 5220. Продавець непродовольчих товарів
 2. Кваліфікація: 3 розряд
 3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: асортимент, якісні характеристики товарів певної групи та виробників товарів, зберігання, технічні можливості, ознаки браку; умови експлуатації, гарантійні терміни служби, пере­лік додаткових послуг, що надаються покупцеві; перелік товарів на­лежної якості, що не підлягають обміну (поверненню); правила під­готовки товарів до продажу; способи показу і упакування товарів; принципи розміщення, викладки товарів і оформлення прилавкових вітрин; правила розшифрування артикулів, штрихового коду товару; прийоми підбору, примірки, відмірювання, відрізу, комплектування товарів; шкали розмірів і правила їх визначення; правила зберігання порядок використання товарно-касових книг; правила експлуатації відповідних видів торгово-технологічного обладнання, ЕККА; правила використання та при­значення в торгово-технологічному процесі виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів; порядок розрахунку з покупцями; правила поводження з тарою; порядок обміну товарів; правила продажу непродовольчих товарів; правила торговельного обслуговування населення; правила і норми охорони праці, проти­пожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Повинен уміти: обслуговувати покупців, показувати то­вари, демонструвати їх в дії, консультувати щодо конструктивних особли­востей окремих видів товарів, їх призначення, властивостей, якості, правил догляду за ними, цін, стану моди поточного сезону. Здійснювати відмірювання, зважування, підрахунок вартості покупки, зчитувати сканером штрих-кодові позначки товару, відбивати вартість покупки на електронному контрольно-касовому апараті (ЕККА) (або переві­ряти реквізити наданого чеку), видавати покупку. Готувати товар до продажу, розпаковувати, розглядати зовнішній вигляд виробу, комплектувати, перевіряти експлуатаційні властивості, підпрасовувати. Готувати робоче мі­сце: перевіряти наявність та справність торгово-технологічного обла­днання, інвентарю та інструментів, готувати до роботи ЕККА або конт­рольно-касову книгу, отримувати і готувати пакувальний матеріал. Розмі­щувати та викладати товари за групами, видами, сортами з урахуванням товарного сусідства, частоти попиту та зручності роботи. Заповнювати та прикріплювати ярлики ціни. Оформляти вітрини прилавків. Підрахо­вувати гроші (чеки) та здавати їх у встановленому порядку. Звіряти суму реалізації з показниками касового лічильника. Прибирати нереалізо­вані товари і тару. Готувати товари до інвентаризації.

 1. Загальнопрофесійні вимоги:

Повинен знати і застосовувати на практиці знання про:

 • кращий досвід роботи за професією на підприємствах, в установах, організаціях даної та суміжних галузей, конкуруючих фірм в інших країнах;
 • економічні досягнення, необхідні для успішного виконання професійних завдань і обов'язків;
 • призначення, порядок, установлення і перегляд норм праці, тарифних ставок, посадових окладів, розцінок;
 • виробничі (експлуатаційні) інструкції, інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • норми ділової поведінки та етики професійних відносин;
 • основні положення і порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;
 • застосування Кодексу законів України про працю та інших законодавчих актів, що регулюють професійну зайнятість громадян.

Повинен:

 • раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • додержуватися норм технологічного процесу;
 • виконувати правила щодо здійснення діяльності, спрямованої на зміни або визначення стану предметів виробництва, технічне обслуговування чи ремонт засобів технологічного оснащення;
 • забезпечувати працездатний стан і показники надійності виробничої або функціональної системи за параметрами якості продукції (послуг), продуктивності, матеріальних і вартісних витрат на виготовлення продукції (надання послуг);
 • застосовувати способи і прийоми попередження відмов технологічних систем і виникнення браку;
 • сприяти ефективній діяльності виробничих і функціональних систем вищих рівнів (дільниці, відділу, іншого підрозділу, підприємства, установи, організації в цілому);
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, правила безпечного поводження з устаткуванням, машинами, механізмами, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
 • додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • виконувати заходи для поліпшення умов праці, передбачені трудовим та колективним договорами і правилами внутрішнього трудового розпорядку;
 • використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).
 1. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Повна або базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

 1. Сфера професійного використання випускника

Торгівля. Торгівля непродовольчими товарами (за видами).

 1. Специфічні вимоги:
 1. 7.1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.
 2. 7.2. Стать: чоловіча, жіноча.
 3. 7.3. Медичні обмеження.

www.mon.gov.ua
nmc-pto.volyn.ua

www.profterminal.volyn.ua

www.useti.org.ua

testportal.gov.ua

kno.rada.gov.ua

www.vstup.infoЯндекс.Метрика