Сьогодні:
20 січня 2022 р.

Вітаємо з Днем Народження:

Музичук Микола Петрович

20 січня

День Народження в цьому місяці:

Рибачук Віра Іванівна

21 січня


Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
Професія "Муляр" 4 розряду

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу

 1. Професія 7122.2 муляр
 2. Кваліфікація – 4 розряд
 3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:
способи мурування стін середньої складності; способи мурування стін простої складності з одночасним облицюванням; способи мурування стін полегшених конструкцій; способи мурування із склоблоків; способи монтажу збірних елементів та деталей середньої маси; армування цегляних стін та перегородок; способи стропування та кріплення елементів, що монтуються; основні відомості про електровимірювальні прилади; правила читання креслень залізобетонних плит, перемичок, деталей кам’яного мурування, складальних конструкцій, монтажних вузлів тощо.

Повинен уміти:
виконувати мурування стін середньої складності з цегли та дрібних блоків під штукатурку або розшивку швів одночасно із муруванням; виконувати мурування стін простої складності з одночасним облицюванням; виконувати мурування стін простої складності полегшеної конструкції; виконувати мурування стін і фундаментів із бутового каменю під лопатку, колодязів постійного перерізу та колекторів прямокутного перерізу, конструкцій із склоблоків; улаштовувати у кам'яних будовах заповнення перерізів та перегородок із склопрофіліту; улаштовувати перегородки з цегли, гіпсошлакових та інших плит; укладати сталеві елементи і деталі у мурування; установлювати віконні та дверні балконні коробки і блоки, підвіконні дошки і плити; розшивати шви мурування, що виконане раніше; здійснювати ремонт поверхні цегляних стін із виламуванням непридатних цеглин й замуровуванням новою цеглою з дотриманням перев'язки швів із колишнім муруванням; виконувати розбирання цегляних склепінь усіх видів; виконувати монтаж  у кам'яних будовах залізобетонних балок, плит перекриття та покриття, перегородок, сходових маршів, площадок, балконних плит, сходинок; виконувати монтаж вентиляційних блоків, азбестоцементних труб сміттєпроводу; замінювати підвіконні плити та окремі сходинки сходових маршрутів; ремонтувати та замінювати окремі ділянки цегляних та бутових фундаментів у існуючих будовах; виконувати конопачення та заливання швів у збірних залізобетонних конструкціях перекриття та покриття; виконувати мурування фундаментів і мостових опор, з'єднувальних і щокових стінок опор, прямолінійних надводних стінок і кордонного каменю портових споруд; виконувати монтаж збірних бетонних і залізобетонних елементів конструкцій середньої маси, що застосовуються під час будівництва кам'яних мостів і гідротехнічних споруд; користуватися електровимірювальними приладами; читати креслення залізобетонних плит, перемичок, деталей кам'яного мурування, складальних конструкцій, монтажних вузлів тощо.

 1. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен знати і застосовувати на практиці:

 • а) кращий досвід роботи за професією на підприємствах, в установах, організаціях даної та суміжних галузей, конкуруючих фірм в інших країнах;
 • б) економічні досягнення, необхідні для успішного виконання професійних завдань і обов'язків;
 • в) системи автоматизованого проектування в будівництві, їх види та призначення;
 • г) призначення, порядок установлення й перегляду норм праці, тарифних ставок, посадових окладів, розцінок;
 • ґ) виробничі (експлуатаційні) інструкції, інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • д) норми ділової поведінки та етики професійних відносин;
 • е) основні положення і порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;
 • є) застосування Кодексу законів про працю України та інших законодавчих актів, що регулюють професійну зайнятість громадян.

Повинен:

 • а) раціонально й ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • б) дотримуватися норм технологічного процесу;
 • в) виконувати правила щодо здійснення діяльності, спрямованої на зміни або  визначення стану предметів виробництва, технічне обслуговування чи ремонт засобів технологічного оснащення;
 • г) забезпечувати працездатний стан і показники надійності виробничої або функціональної системи за параметрами якості продукції, продуктивності, матеріальних і вартісних витрат на виготовлення продукції (надання послуг);
 • д) застосовувати способи і прийоми попередження відмов технологічних систем і виникнення браку;
 • е) сприяти ефективній діяльності виробничих і функціональних систем вищих рівнів (дільниці, відділу, іншого підрозділу, підприємства, установи, організації в цілому);
 • є) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, правила безпечного поводження з устаткуванням, машинами, механізмами, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
 • ж) додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • з) виконувати заходи для поліпшення умов праці, передбачені трудовим та колективним договорами і правилами внутрішнього трудового розпорядку;
 • и) використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).
 1. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться у системі професійно-технічної освіти

Професійно-технічна освіта за професією 3 розряду за умови продовження навчання в професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи, або підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією муляр 3 розряду не менше 1 року.

 1. Сфера професійного використання випускника

Загально-будівельні роботи.

 1. Специфічні вимоги
 1. 7.1. Вік: по закінченню терміну навчання – не менше 16 років.
 2. 7.2. Стать: чоловіча, жіноча.
 3. 7.3. Медичні обмеження.

www.mon.gov.ua
nmc-pto.volyn.ua

www.profterminal.volyn.ua

www.useti.org.ua

testportal.gov.ua

kno.rada.gov.ua

www.vstup.infoЯндекс.Метрика