Сьогодні:
23 січня 2022 р.

День Народження в наступному місяці:

Ковердюк Тетяна Степанівна

15 лютого

Щибор Віра Яківна

23 лютого


Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
Професія "Машиніст крана автомобільного" 4 розряду

Освітньо-кваліфікаційна характеристика
випускника професійно-технічного навчального закладу

 1. Професія – 8332 Машиніст крана автомобільного
 2. Кваліфікація: 4 розряд
 3. Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні характеристики крана, основи технологічного процесу монтажу технологічного устаткування, стапельного та секційного складання виробів, конструкцій складальних і розбирання елементів будівель і споруд; визначення маси вантажу за зовнішнім виглядом; правила експлуатації крана та виконання робіт, у тому числі в охоронній зоні поблизу ліній електропередач, комунікацій і мереж та вимоги до якості робіт; правила дорожнього та приоб’єктного руху, встановлену сигналізацію; причини виникнення, способи виявлення та усунення несправностей; режими змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин.

Повинен уміти:

 • керувати автомобільним краном відповідно до зазначених нижче параметрів під час будівельних, монтажних, навантажувально-розвантажувальних та ремонтно-будівельних робіт. Виконувати щозмінне технічне обслуговування крана, брати участь у його плановому запобіжному ремонті, перевіряти стан приладів безпеки й контролю.
 • керувати автомобільними кранами вантажопідйомністю до 6,3 т. включно під час простих монтажних робіт, робіт з навантажування, розвантажування, перевантажування та транспортування елементів будівельних конструкцій штучних, сипких, лісових та інших аналогічних вантажів.
 1. Загальнопрофесійні вимоги:

Повинен:

 • а) раціонально і ефективно організувати працю на робочому місці;
 • б) додержуватися норм технологічного процесу;
 • в) не допускати браку в роботі;
 • г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища; додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • д) використовувати у разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені, тощо);
 • є) повинен знати і додержуватися виробничих (експлуатаційних) інструкцій технологічних регламентів, а також мати відповідний документ, що засвідчує завершену та успішну спеціальну підготовку до виконання робіт та своєчасну перевірку знань з охорони праці;
 • ж) мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.
 1. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – Водій автотранспортних засобів та слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних за складністю машин 3-го розряду:

 • за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах II та III атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;
 • за умови підвищення кваліфікації (перепідготовки), стаж роботи за професією Водій автотранспортних засобів та слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних за складністю машин 3-го розряду не менше 1 року.

Примітка: у разі керування автокраном з електричним приводом – наявність посвідчення ІІІ кваліфікаційної групи з електричної безпеки.

 1. Сфера професійного використання випускника
 • Будівництво будівель і споруд.
 1. Специфічні вимоги:
 1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18,5 років.
 2. Стать: чоловіча/жіноча.
 3. Медичні обмеження.

www.mon.gov.ua
nmc-pto.volyn.ua

www.profterminal.volyn.ua

www.useti.org.ua

testportal.gov.ua

kno.rada.gov.ua

www.vstup.infoЯндекс.Метрика