Notice: Trying to access array offset on value of type null in /virt/homes/licey-mv/licey-mv/application/models/Page.php on line 44
Засідання методичної комісії ПП механізації 

Сьогодні:
20 січня 2022 р.

Вітаємо з Днем Народження:

Музичук Микола Петрович

20 січня

День Народження в цьому місяці:

Рибачук Віра Іванівна

21 січня


Засідання методичної комісії ПП механізації

Дата: 2017-10-30

30 жовтня відбулося засідання методичної комісії ПП механізації. Тема засідання: «Педагогічна майстерність – шлях до удосконалення професійної підготовки учнів». Засідання проходило у формі професійної дискусії на тему: «Фахова і педагогічна майстерність педагога – запорука високої якості навчальних досягнень учнів».

Були заслухані та обговорені виступи з питань:

1. Шляхи формування та удосконалення професійної компетентності педагога (Кайдик М.Я.);

2. Інноваційні підходи при формуванні професійної компетентності майбутніх робітників професій механізації (Сачковський М.В.);

3. Інноваційна діяльність майстра виробничого навчання – шлях до вдосконалення навчально-виробничого процесу (Кубай М.В.).

В ході дискусії члени методичної комісії висловлювали думки про те, що для підвищення фахової та педагогічної майстерності важливими є такі форми роботи як професійна взаємодія з колегами, гнучка система безперервної освіти, створення інформаційно-освітнього простору з рівноправним доступом всіх педагогів до інформаційно-освітніх ресурсів, готовність до інноваційної діяльності, пріоритет освітніх технологій.

Для удосконалення професійної підготовки учнів та підвищення якості навчання педагогам необхідно опановувати інноваційні педагогічні та виробничі технології і впроваджувати їх в навчальний процес, прогнозувати те, що освітні інновації не тільки сприяють отриманню учнями нових знань, а й розвивають творче мислення, сприяють формуванню і вихованню креативного, конкурентоспроможного, професійно грамотного робітника.

Робота завершилась проведенням тренінгу “Мої пріоритети”.

Підводячи підсумки роботи засідання, голова методичної комісії сказала, що кожен викладач, майстер виробничого навчання у своїй роботі повинен керуватися словами знаменитого педегога В. Сухомлинського: “Учень має бачити в учителеві розумну, знаючу, думаючу, закохану в знання людину. Чим глибші знання, чим ширший кругозір, ширша всебічна наукова освіченість учителя, тим більшою мірою він не тільки вчитель, а й вихователь”.

Засідання методичної комісії ПП механізації
Засідання методичної комісії ПП механізації
Засідання методичної комісії ПП механізації
Засідання методичної комісії ПП механізації

www.mon.gov.ua
nmc-pto.volyn.ua

www.profterminal.volyn.ua

www.useti.org.ua

testportal.gov.ua

kno.rada.gov.ua

www.vstup.infoЯндекс.Метрика