Сьогодні:
7 грудня 2016 р.

День Народження в цьому місяці:

Сіліч Любов Іванівна

13 грудня

Сахнік Анна Вікторівна

23 грудня


Методична комісія викладачів гуманітарних дисциплін

Проблемна методична тема, над якою працює методична комісія:
"Впровадження елементів сучасних педагогічних технологій в навчальний процес"

До складу методичної комісії входить 6 педагогічних працівників.

Головними завданнями членів методкомісії є:

 • впровадження нових освітніх технологій для підвищення рівня ефективності навчального процесу;
 • розвиток навичок самостійної роботи та дослідницької діяльності учнів;
 • використання диференційованого навчання, як ефективної форми роботи на уроці;
 • формування творчої особистості засобами предметів гуманітарного циклу;
 • вироблення умінь використовувати набуті знання в реальному житті;
 • формування духовного світу учнів, усвідомлення ними істинних людських цінностей.

Індивідуальні методичні теми, над якими працюють члени методичної комісії:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по-батькові

Індивідуальні методичні теми

1.

Турик Г.Р.

Використання різних методів і прийомів стимулювання та активізації пізнавальної діяльності учнів

2.

Шилак Л.І.

Впровадження нових педагогічних технологій в навчальний процес

3.

Сіліч Л.І.

Розвиток пізнавальних і творчих здібностей учнів на уроках і в позаурочний час

4.

Мартинюк О.С.

Удосконалення навчально-виховного процесу на основі використання сучасних педагогічних технологій

5.

Котик Н.В.

Застосування інноваційних технологій на уроках суспільних дисциплін

6.

Сахнік Я.О.

Формування мовленнєвої компетенції учнів шляхом застосування інтерактивних форм і методів роботи


засідання методичної комісії гуманітарних дисциплін


Поговоримо як колеги (члени методкомісії Котик Н.В., Турик Г.Р., Шилак Л.П.) діляться досвідом роботи над методичною проблемою


Протягом першого року роботи над методичною проблемою було проведено:

 • круглий стіл "Нові технології педагогічної праці", під час якого члени МК обмінялися досвідом роботи з даного питання;
 • методичний практикум "Етапи розробки та структура презентації";
 • методичний тренінг "Моделювання основних методів і прийомів навчання на уроці", який показав, що викладачі постійно працюють над удосконаленням навичок використання новітніх технологій в практичній діяльності;
 • методичний діалог "Тестування, як ефективний засіб контролю навчальних досягнень учнів";
 • обмін досвідом роботи з питання "Формування духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів на уроках гуманітарних дисциплін та в позаурочний час";
 • тиждень методичної комісії.

Працює 6 методичних комісій:


www.mon.gov.ua
nmc-pto.volyn.ua

www.useti.org.ua

testportal.gov.ua

kno.rada.gov.ua

www.vstup.infoЯндекс.Метрика