Сьогодні:
3 грудня 2020 р.

День Народження в цьому місяці:

Лучкевич Василь Федорович

04 грудня


Методична комісія педагогічних працівників будівельних та торговельних професій

Головними завданнями членів методичної комісії будівельних та торговельних професій є:

 • комплексне навчально-методичне забезпечення освітнього процесу, згідно ДС ПТО;
 • впровадження досягнень педагогічної науки в практику, впровадження нових освітніх технологій та ефективних методів навчання;
 • підготовка кваліфікованих робітників здатних конкурувати на ринку праці;
 • планування, організація, координування, контроль, облік та педагогічний аналіз навчально-виховного процесу.

Методична комісія працює над проблемною темою: «Інноваційні аспекти в організації навчально-виробничого процесу як основа формування висококваліфікованого робітника».

Робота над даною проблемою полягає у застосуванні різних інноваційних форм роботи, зокрема:

 • нетрадиційні форми проведення занять, а саме:
  • творча майстерня "Ефективність використання сучасних методів навчання при проведенні теоретичного та виробничого навчання";
  • методичні орієнтири «Шляхи активізації творчої діяльності учнів на уроках»;
  • круглий стіл «Впровадження в навчальний процес передового виробничого досвіду, сучасних матеріалів»;
  • методичний тренінг «Моделювання методів та прийомів навчання, спрямованих на формування професійних знань, вмінь та навичок;
  • коло ідей «Методика індивідуальної роботи з учням»;
 • обговорення актуальних питань:
  • про стан проходження виробничої практики та підготовки учнів до ДКА
 • відвідання та обговорення відкритих уроків з використанням інноваційних методик навчання;
 • проведення тижнів професій, конкурсів профмайстерності, практичних семінарів;
 • презентація досвіду роботи педагогічних працівників.

Методична комісія включає 9 членів:

№ з/п

Проблемна тематика

Хто працює над її вирішенням

З якого часу

1.

Формування професійних компетенцій учнів шляхом застосування інноваційних технологій навчання.

Чернюк Г.Ф.

1 вересня 2015р.

2.

Розвиток самостійності і творчих здібностей учнів.

Сахнюк А.Л.

1 вересня 2015р.

3.

Вдосконалення роботи щодо вироблення в учнів умінь практичного застосування здобутих знань.

Лучкевич В.Ф.

1 вересня 2015р.

4.

Удосконалення уроку виробничого навчання як засіб розвитку творчості педагога і учня.

Чайка В.В.

1 вересня 2015р.

5.

Використання різних методів і прийомів стимулювання та активізації пізнавальної діяльності учнів.

Солобчук Л.А.

1 вересня 2015р.

6.

Удосконалення навчального процесу на основі використання сучасних педагогічних технологій.

Павлюк Г.В.

1 вересня 2015р.

7.

Удосконалення виробничого навчання шляхом використання мультимедійних технологій

Рибачук В.І.

1 вересня 2015р.

8.

Розвиток пізнавальної активності та самостійності учнів на уроках виробничого навчання

Климчук В.В.

1 вересня 2015р.

9.

Застосування розвиваючих методів на уроках виробничого навчання

Сидорук Л.А.

1 вересня 2015р.Працюють методичні комісії:


www.mon.gov.ua
nmc-pto.volyn.ua

www.profterminal.volyn.ua

www.useti.org.ua

testportal.gov.ua

kno.rada.gov.ua

www.vstup.infoЯндекс.Метрика