Сьогодні:
23 січня 2022 р.

День Народження в наступному місяці:

Ковердюк Тетяна Степанівна

15 лютого

Щибор Віра Яківна

23 лютого


Методична комісія класних керівників, кураторів, вихователів, викладачів предметів „Захист Вітчизни” та фізичної культури

Методична комісія класних керівників, вихователів, викладачів предметів "Захист Вітчизни" та "Фізичне виховання" працює над проблемною методичною темою "Формування життєвих компетентностей учнів через використання інформаційно-комунікаційних технологій".

Проблемна тема опрацьовується та реалізується в практичній діяльності педагогів шляхом проведення таких заходів:

 • нетрадиційні форми проведення засідань методичної комісії: семінар-тренінг «Форми взаємодії об’єктів виховного процесу: класний керівник – учень – батьки», семінар-практикум «Організація роботи щодо підвищення рівня володіння педагогічними працівниками ІКТ шляхом використання різних платформ для дистанційного навчання та виховання»,круглий стіл «Виховний простір в гуртожитку ПТНЗ», методичні орієнтири «Формування ключових компетентностей учнів шляхом використання інноваційних форм роботи», методичний калейдоскоп «Реалізація проблеми формування ключових життєвих компетентностей учнів через застосування ІКТ», диспут «Полюби ближнього!» (організація роботи з «важкими підлітками»)
 • відвідання та методичний аналіз відкритих виховних заходів, годин класного керівника;
 • проведення тематичних тижнів, конкурсних змагань;
 • презентація досвіду роботи педагогічних працівників-членів МК.

До складу методичної комісії входить 12 педагогічних працівників. Мета роботи методичної комісії:

 • формування особистісної потреби, психологічної готовності педагогів до підвищення професійної компетентності та роботи над єдиною науково-методичною проблемою ліцею;
 • осмислення науково-теоретичних засад формування професійної та життєвої компетентності учнів, її сутності, структури, змісту, обґрунтування шляхів створення інноваційного освітнього простору.

Головними завданнями членів методичної комісії є:

 • організація теоретичного вивчення проблеми педагогами;
 • оволодіння основними положеннями тем;
 • аналіз літератури з проблеми формування професійних та життєвих компетенцій учнів при підготовці кваліфікованих робітників з використанням сучасних інноваційних технологій та складання переліку рекомендованої літератури з проблеми.
 • осмислення кожним педагогом власного досвіду у контексті обраної теми;
 • побудова моделей інноваційних уроків, виховних заходів;
 • сприяння становленню, розвитку та вдосконаленню системи роботи класних керівників, вихователів, викладачів предметів "Захист Вітчизни" та "Фізичне виховання»

Індивідуальні методичні теми, над якими працюють члени методичної комісії

№ з/п

Прізвище, ім'я, по-батькові

Індивідуальні методичні теми

1

Кайдик М.Я.

Створення умов для розвитку і самореалізації учня шляхом використанняінформаційно-комунікаційних технологій

4

Книш Г.Г.

Впровадження інноваційних технологій у виховний процес

6

Котик Н.В.

Формування життєвих компетентностей учнів в процесі навчання і виховання через використання інформаційно-комунікаційних технологій

7

Лісовецька К.Р.

Формування життєвих компетентностей учнів через використання інформаційно- комунікаційних технологій

8

Мартинюк О.С.

Використання новітніх технологій у навчально-виховному процесі

11

Турик Г.Р.

Використання сучасних педагогічних технологій у навчально-виховному процесі для формування життєвих компетентностей учнів

12

Сахнік Я.О.

Впровадження сучасних підходів до навчання та виховання для формування комунікативної і соціокультурної компетенцій учнів через використання інформаційно-комунікаційних технологій

13

Шаповаленко В.В.

Формування життєвих компетентностей учнів шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій

14

Харчук В.В.

Підвищення психосоціальної стійкості особистості до впливів соціального середовища через використання інформаційно-комунікаційних технологій

15

Дорошук Б.В.

Формування фізично зрілої особистості засобами сучасних педагогічних технологій

16

Солобчук Л.А.

Індивідуальний підхід у формуванні професійної компетентності майбутніх продавців з використаням інформаційно-комунікаційних технологій

17

Чернюк Г.Ф.

Використання інноваційних технологій у формуванні компетентності сучасного учня


виховний захід


тренінг


засідання МК


засідання МК


засідання МК


засідання МКПрацюють методичні комісії:


www.mon.gov.ua
nmc-pto.volyn.ua

www.profterminal.volyn.ua

www.useti.org.ua

testportal.gov.ua

kno.rada.gov.ua

www.vstup.infoЯндекс.Метрика