Сьогодні:
20 січня 2022 р.

Вітаємо з Днем Народження:

Музичук Микола Петрович

20 січня

День Народження в цьому місяці:

Рибачук Віра Іванівна

21 січня


Маневицький професійний ліцей

ліцей


ліцей


ліцей

Маневицький професійний ліцей є державним професійно-технічним навчальним закладом другого атестаційного рівня, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття професійно-технічної та повної загальної середньої освіти.

Освітній процес здійснюється українською мовою.

У Маневицькому професійному ліцеї створені сприятливі умови для доступу до приміщень осіб з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю. Зокрема, встановлено пандуси при входах до громадсько-побутового, навчального корпусів та гуртожитку.

Головними завданнями ліцею є:

  • задоволення потреб особистості, суспільства і держави в освітніх послугах з підготовки, перепідготовки та підвищенні кваліфікації різних категорій населення з урахуванням вимог ринку праці;
  • забезпечення рівного доступу до якісної первинної професійної освіти;
  • підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації робітників;
  • формування творчої, духовно багатої особистості з урахуванням її потреб, інтересів і здібностей.

Пріоритетними напрямками роботи ліцею є:

  • забезпечення випереджального характеру професійного навчання;
  • широке впровадження в навчально-виробничий процес науково-технічних досягнень та новітніх технологій;
  • розвиток ринку освітніх послуг з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації громадян відповідно до вимог ринку праці;
  • поглиблення співпраці з соціальними партнерами (роботодавцями, службою зайнятості, приватними підприємцями та іншими субєктами праці);
  • модернізація інформаційного, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення професійної освіти;
  • застосування особистісно-орієнтованого підходу у професійному навчанні і вихованні.

Про нас:


www.mon.gov.ua
nmc-pto.volyn.ua

www.profterminal.volyn.ua

www.useti.org.ua

testportal.gov.ua

kno.rada.gov.ua

www.vstup.infoЯндекс.Метрика